Teenindustingimused

1. Üldsätted

1.1  Üldsätted reguleerivad www.alekeskus.eu e-poodi haldava ettevõtte Depotline OÜ (edaspidi “Müüja“) ja kliendi, kes vormistab e-poes tellimuse (edaspidi “Ostja“) vahelisi tingimusi. Kui Ostja registreerib end teenuse kasutamiseks või ostab kaupu www.alekeskus.eu e-poest, siis tähendab see, et ta nõustub käesolevate ostutingimustega (edaspidi „Tingimused“) ja kohustub neid täitma.
1.2  Lisaks Tingimustele reguleerivad www.alekeskus.eu e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. 
1.3  Müüjal on õigus igal ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi. 
1.4  Müüjal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Ostjale. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.alekeskus.eu kaudu. 

2. Hinnakiri

2.1  Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. 
2.2  Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3. Tooted ja ostu vormistamine

3.1  Ostjale luuakse ostukorv hetkel, kui ta on vajutanud toote juures olevat nuppu ”Lisa tellimusse”.
3.2  Ostukorvis olevaid tooteid võib Ostja vastavalt soovile enne tellimuse vormistanud lisada, vahetada või eemaldada.
3.3  Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.
3.4  Kui Ostja on valinud välja soovitud tooted, kohustub ta tellimuse täitmiseks sisestama nõutud andmed ning tasub toodete eest internetipangas maksekorralduse alusel.
3.5  Ostja kohustub tellimuse vormistamisel esitama oma tõesed andmed. Müüja ei vastuta teenuse täitmisel Ostja esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.6  Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui ettemaksuarvel/tellimuse kinnitusel näidatud tähtaja jooksul on Ostja poolt sooritatud maksekorraldusega laekunud raha Müüja arvelduskontole.
3.7 Maksekorraldusele tuleb KINDLASTI selgitusse kirjutada TELLIMUSE KINNITUSE NUMBER,
3.8 Tellimuse kinnitus ning Müüja pangarekvisiidid saadetakse peale ostukorvis tehtud ostukinnitamist, automatselt Ostja poolt sisestatud e-maili aadressile 

4. Toodete eest tasumine

4.1  Ostjal on võimalik toodete eest tasuda internetipanga kaudu maksekorraldusega.
4.2  Toodete eest esitatud arve tasumine toimub ettemaksuna.
4.3  Tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Ostja ei ole 5 tööpäeva jooksul arve/tellimuse kinnituse väljastamisest tasunud ettemaksu.

5. Kauba lähetamine

5.1  Pärast lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.6 toimetatakse tellitud  tooted Ostjale, Ostja poolt valitud viisil. Tellimuse tarneaeg võib varieeruda kahest (2) kuni kolmekümne (30) tööpäevani, olenevalt toote laoseisust. Kui tellitud toode on otsa lõppenud, kohustub Müüja viivimatult Ostjat teavitama ning tasutud summa esimesel võimalusel tagastama.
5.2  Ostja peab jälgima tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, et vältida viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Depotline OÜ ei vastuta toodete lähetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui need on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.3  Valides lähetusviisiks Alekeskuse veoteenus, antakse tooted Ostjale  üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitab Müüja tungivalt toodete pakend üle vaadata. Väliste vigastuste korral on Ostjal õigus toodet mitte vastu võtta. Saatelehele alla kirjutades kinnitab Ostja, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve ning nähtavate vigastusteta või ta on pakendi seisundiga rahul. Vigastatud pakendiga toote vastuvõtmisest keeldumiseks tuleb see tagastada kullerile ning informeerida Müüjat aadressil info@alekeskus.eu.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1  Kui Ostja soovib pärast tellimuse esitamist ja enne Müüja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Ostja sellest võimalikult kiiresti Müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata aadressil info@alekeskus.eu ning märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda, lisaks eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev ja kontakttelefon.
6.2  Ostja vőib ostutehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Kauba tagastamiseks tuleb esitada avaldus Müüja aadressil info@alekeskus.eu. Toode peab tagastamisel olema avamata originaalpakendis. Nii toode kui ka pakend ei tohi olla rikutud või kasutamise tunnustega. Pakendi avamiseks loetakse ka pakendi kileümbrise rikkumist või eemaldamist.
6.3  Ostja poolt tasutud kauba kohaletoimetamise kulu kauba tagastamise korral ei hüvitata. Ostutehingust taganemisel tasub tagastamisega seotud kulud Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
6.4  Müüja kannab kauba tagastamisel Ostjale tasutud summa tagasi 30 kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus laekumine Müüjale. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kannab Müüja toote eest tasutud summa tagasi koos transpordimaksumusega.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1  Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses.
7.2  Ostja kohustub kasutama www.alekeskus.eu teenust tuginedes Eesti Vabariigi seadustele ja heale tavale. 
7.3  Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei saanud ette näha (vääramatu jõud)

8. Isikuandmed ja privaatsus

8.1  Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Müüja kliendiregistrisse ning kasutatakse vaid müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumisteks Ostjale. 
8.2  Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Ostjale, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.
8.3  Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele. 
8.4  Müüjal on õigus edastada Ostjat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus.

9. Muud tingimused

9.1  Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.2 www.alekeskus.eu tingimustest tulenevad erimeelsused Ostja ning Müüja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel on osapooltel võimalik pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.